Najbliższe spotkania:

wkrótce…

Warszawski Klub Rozwoju Osobistego to regularne spotkania podczas których możesz:

 • poznać ciekawych, ambitnych ludzi zainteresowanych rozwojem osobistym, kariery czy biznesu,
 • rozwijać umiejętności i talenty w zakresie samokontroli emocjonalnej i komunikacji międzyludzkiej,
 • aktywnie spędzać czwartkowe wieczory, rozwijając również swoją wiedzę i pomysłowość.

Pierwsze spotkanie Klubu odbyło się w 2002 roku! Oto tematyka dotychczasowych spotkań:

 • NLP, hipnoza, Core Transformation, Integral Eye Movement Therapy,
 • pewność siebie, poczucie własnej wartości, optymizm,
 • komunikacja z ludźmi, rozwój relacji, otwartości na ludzi,
 • wywieranie wpływu, perswazja, mowa ciała, sprzedaż,
 • reklama, marketing, PR,
 • odnalezienie / wyznaczenie własnej ścieżki w życiu, siła wewnętrzna, by nią podążać,
 • inteligencja emocjonalna, wgląd we własne wnętrze, samoakceptacja, osiągnięcie harmonii wewnętrznej,
 • budzenie radości życia, motywacji i energii do działania,
 • realizacja osobistych marzeń, hobby,
 • relaksacja, metody uwalniania się od stresu i negatywnych emocji,
 • wzmocnienie lub powrót do zdrowia (fizycznego i psychicznego), zdrowy styl życia,
 • szybka nauka, techniki rozwoju pamięci, metody kreatywnego myślenia i działania,
 • zarządzanie sobą w kontekście realizacji marzeń, w życiu osobistym,
 • zarządzanie sobą w czasie, efektywna organizacja pracy,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, procesów coachingowych,
 • rozwój kompetencji, kariery, awans zawodowy,
 • wystąpienia publiczne, medialne,
 • przygotowanie i przeprowadzanie prezentacji, autoprezentacja,
 • przywództwo, zarządzanie,
 • przygotowanie dokumentów i procesu rekrutacyjnego (CV, LM, rozmowa kwalifikacyjna),
 • planowanie biznesu,