Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1


Pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta  i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta


Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik lub osoba  wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, Michała Jankowiaka (ul. Lasek Brzozowy 15/1, 02-792 Warszawa, e-mail: mj@michaljankowiak.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. 

Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku, gdy zażądali Państwo wcześniejszego wykonania usługi lub dostarczenia treści cyfrowych, zgodnie z Art. 35 ust. 1, Art. 36 ust. 2 oraz Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy, innego, niż najtańszy oferowany przez nas sposób), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Warunkiem zwrotu całości kosztów jest odesłanie do Sprzedawcy przedmiotu nienoszącego śladów użytkowania. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Więcej informacji o kosztach odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo w Regulaminie Sprzedaży. 


Jeżeli chcą Państwo zwrócić rzecz otrzymaną w związku z umową:

  1. Odsyłają nam Państwo zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
  2. Poniosą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.